Praktisk info

Mange ynskjer å vera førebudd på ei samtale med ein gravferdskonsulent. Difor har Valdres Gravferdsbyrå laga eit hefte som tek for seg spørsmål og praktiske oppgåver i høve dødsfall og gravferd. Dette heftet kan du laste ned her. Heftet kan òg brukast om du ynskjer å ta hand om gravferdsvførebuingane sjølv.

Planlegging og gjennomføring av gravferd

Print Friendly, PDF & Email