Urner

På sama måte som fok har ynskje for kva kiste som den døde skal leggast i, kan ein og velge ulike typar urner. Frå krematoriet kjem ei standard urne som er laga av sink.

Ynskjer du å velge ei anna urne, ser du eit lite utval av dei me kan skaffe her.

Print Friendly, PDF & Email