Ymse artiklar

25.01.2020

Gravferder med koronarestriksjonar

6. februar 2021 hadde avisa Valdres eit stort oppslag om gravferder i 2020 med koronarestriksjonar. Artikkelen kan du lesa her.


Henning Andersen. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Henning Andersen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gamle gravferdsskikkar i ny tid

16. november hadde Valdres Gravferdsbyrå eit føredrag i Hedalen stavkyrkje i høve 850-årsfeiringa av kyrkja. Temaet der var: Gamle gravferdstradisjonar i ny tid. Her kan du lesa kva som står på hedalen.no om dette. https://www.hedalen.no/OPPSLAG/2013/november/18/index.htm


Om å ta hensyn til gravfølge

Mange gravferdsbyrå opplever oftare at trafikantane, om det er dei mjuke eller dei harde, ikkje tek omsyn til ein gravferdsbil med fylgje. Mange gonger har det ført til skremmande og farlege situasjonar. Men sjølv om mange har gløymt å syne resekt for gravfylgje etter vegen, er det enno nokon bilistar eller gåande som stoppar opp, ja til og med tek av seg luva i respekt. I §10.3 i forskrift om kjørende og gående trafikk står det å lesa fylgjande: Trafikant må ikke hindre eller forstyrre gående i gruppe under tilsyn av leder, prosesjon, begravelsesfølge, militær kjøretøykolonne eller sivilforsvarskolonne.

Adresseavisa i Trondheim hadde ei sak på dette i september 2012. Den kan du lesa her: https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article6345849.ece


Så fremmed er døden

Helsepersonell er satt under press for måten døende pleies på. Men presset utøves først og fremst av mennesker som er fremmede for dødsprosessen. Døden er blitt så fremmed for oss at vi ikke lenger forstår at det å dø er så mye mer enn det siste åndedrag. Ære være alle som må tåle vår uforstand, de som tar seg av de døende.
Her kan du lesa kva journalist i Gudbrandsølen, Einar Odden har skrive. https://www.gd.no/meninger/kommentar/article5898112.ece