Salmar og songar

Her fylgjer ei liste med salmar og songar som høver eg til både bisetjing og gravferd.

Nr. i lista her held seg i hovudsak til Norsk Salmebok frå 1985.

Norsk Salmebok

416 Alltid freidig når du går
836 Bedre kan jeg ikke fare
490 Blott en dag, ett ögonblick i sänder
816 Bred dina vida vingar, o Jesus över mig
820 Dagsens auga sloknar ut
187 Deg være ære
56 Deilig er jorden
818 Den dag du gav oss, er til ende
847 Den siste skilnad er vel sår
244 Den store, hvite flokk, å se (245 Den store kvite flokk, å sjå)
864 Din fred skal aldri vike
Sangboken 303 Du kommer, Jesus til meg inn
663 Du som veien er og livet
552 Dype, stille, sterke milde (553 Djupe, stille, sterke milde)
857 Eg er ein gjest i verda
317 Eg lyfter augo mine opp til dei høge fjell
843 Eg veit i himmerik ei borg
493 Ein fin liten blome i skogen eg ser
830 En dalende dag, en stakket stund
812 Fager kveldsol smiler
607 Fred til bot for bittert savn
838 Gud, når du til oppbrudd kaller
549 Guds ord, det er vårt arvegods
268 Herre, Gud, ditt dyre navn og ære
Sangboken 79 Herligste navn som er uttalt på jord: Jesus, Jesus
826 Her møtes alle veie på gravens bratte rand
311 Himmelske Fader, herleg utan like
346 Han tek ikkje glansen av livet
451 Hjelp meg, Herre Krist, å strida
444 Hos Gud er evig glede
486 Høgt frå den himmelske klåre
596 I dine hender, Fader blid
844 I himmelen, i himmelen,
454 Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med
862 Jeg er en seiler på livets hav
497 Jeg er i Herrens hender
Sangboken 876 Jeg går til himlen, der er mitt hjem
14 Jeg løfter opp til Gud min sang
856 Jeg vet meg en søvn i Jesu navn
423 Jesus, det eneste, helligste, reneste
641 Jesus, din søte forening å smake
419 Jesus, du er den himmelveg
339 Jesus Krist, du nådens kjelda
179 Jesus lever, graven brast (180 Jesus lever, gravi brast)
601 Jesus, styr du mine tanker (602 Jesus, styr du mine tankar)
223 Kjærlighet er lysets kilde
669 Kjærlighet fra Gud
124 Klippe, du som brast for meg (125 Aliheims berg, som brast for meg)
182 Krist stod opp av døde (183 Krist stod opp av daude)
414 Lei, milde ljos
188 Ljos over grav som oss livsvoni gav
586 Lovsyng Herren! Han er nær (587 Lova Herren! Han er nær)
301 Lovsyng vår Herre, den mektige (302 Lovsyng vår Herre - nynorsk)
Sangboken 836 Lykksalig, lykksalig
418 Med Jesus vil eg fara
Sangboken 885 Min fremtidsdag er lys og lang
319 Min hyrding er vår Herre Gud
86 Navnet Jesus blekner aldri
817 No soli bakom blåe fjell
468 Nærmere deg, min Gud
866 Nå er livet gjemt hos Gud
814 0, bli hos meg (815 Å, ver hjå meg)
335 0, Jesus, åpne du mitt øye
Sangboken 116 0 store Gud, når jeg i undring aner
859 Renn opp over grav, du signa sol
492 Salige visshet: Jesus er min
808 Se, solens skjønne lys og prakt
Sangboken 464 Send bud på ham hvis navn er Jesu Krist
597 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
303 Sørg du for meg, Fader kjær (304 Sørg for meg, min Fader, du)
608 Så ta da mine hender (609 Så tak då mine hender)
Sangboken 117 Takk, min Gud for alt som hende
855 Tenk når engang den tåke er forsvunnet
460 Velt alle dine veier (461 Velt all din veg og vande)
535 Vidunderligst av alt på jord
757 Å, Gud, vårt vern i farne år
858 Å, hvor salig å få vandre
698 Å leva, det er å elska
508 Å, tenk når engang samles skal
425 Å, var eg meir deg, Jesus lik, så hjartevarm og god