Valdres Gravferdsbyrå har eksistert sidan 2005, og er eit moderne gravferdsbyrå, samstundes som det byggjer på dei rike gravferdstradisjonane som finst i Valdres.

Me har heile Valdres som arbeidsstad, men hjelper elles til der du måtte ynskje det.

I byrået er me opptekne av at du som pårørande skal få hjelp til å laga ei god og trygg ramme rundt både bisejtinga og gravferda. Me ynskjer å vera til stades med råd og rettleidning og hjelp slik at gravferda blir ein verdig og god avskjed. Ein god og verdig avskjed er eit godt steg på vegen i bearbeidinga av sorga og saknet.

Kontakt

Kvitvellavegen 7, 2900 FAGERNES
post@valdresgravferd.no
Vakttelefon:  61 36 03 00

Kontoret

På kontoret i Kvitvellavegen 7, har me samtalerom, og utstilling av dei mest brukte kiste- og urnetypene. Katalogar på gravsteinar har me også.

Tilsette

Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Henning Andersen

Eigar og drivar av Valdres Gravferdsbyrå er Henning Andersen (f. 1977) frå Aurdal. Han har nærare 30 år bak seg som tilsett i kyrkja i Nord-Aurdal, der han i all hovudsak har vore kyrkjetenar, men og kontormedarbeidar med ansvar for administrasjon av gravferder, i tillegg til at han også har jobba som organist i mange år. Mykje av arbeidet i kyrkja har knytt seg til møte med menneske i ulike fasar av livet, men med hovudvekt på møte med menneske i sorg.

I tillegg til å jobbe i gravferdsbyrået er Henning også folkemusikar, med hardingfela som hovudinstrument. Opp gjennom åra har han spelt mykje konsertar og festivalar i inn- og utland.

Helge Lien

Helge Lien (f. 1988) er ifrå Heggenes i Øystre Slidre. Han har 10 år bak seg frå brann- og redningsetaten både her heime i Valdres og ifrå Kristiansand. Mange kjenner nok Helge gjennom hans lange karriere som dyrebilsjåfør rundt om på gardane i Valdres.

Helge har òg fungert som kyrkjetenar/ringar i Rogne, frå ung alder ilag med sine to bestefedre, som også var kyrkjetenarar der.

Helge har ei stor interesse for landbruket, spesielt dyrehald. Og han har sjølv drive med foringsdyr opp gjennom åra.

Etter mange år i brann- og redningsetaten har Helge mykje erfaring frå møte med menneske i både krise og sorg. Erfaringane og kompetansen han har opparbeida seg der, er noko Valdres Gravferdsbyrå er glade for å kunne nytte seg av.