Korona


Gravferder blir no sterkt prega av restriksjonane som FHI (folkehelseinstituttet) har pålagt oss. Det vil også vera lokale restriksjonar som overstyrer FHI sine.

Dei overordna nasjonale reglane for antall til stades ved gravferder er sett til maks 50 personar. Fylkesmannen har vore streng på at det ikkje vil bli gjeve dispensasjonar.

I Nord-Aurdal kommune gjeld antall ved gravferder maks 20. I dei andre kommunane, Sør-Aurdal, Etnedal, Øyste Slidre, Vestre Slidre og Vang, gjeld talet 50.

Under seremoni skal det vera minst 1 meters avstand mellom besøkande i seremonirommet. 

I gravferder er det naturleg å vise kjensler ved handtrykk, klapp på skuldra eller klemmar. Me ber om at ein respekterer kravet om å ikkje ha nærkontakt.

Krav for at du kan få delta i seremonien er fylgjande:

  • Du kan ikkje ha vore i utlandet siste 14 dagane.
  • Du må ikkje sita i karantene.
  • Du må ikkje ha vore i nærkontakt med mistenkt smitta personar.

Du bør ikkje delta i gravferdsseremonien om du:

  • Har ei viktig samfunnsoppgåve - helsepersonell, evt. liknande
  • Har svekka helse.

Kan du ikkje gå i gravferda har du høve til skrive ei helsing eller tenne lys på minnesidene, dersom familien har valt å opprette slik.

Her ser du Helsemyndighetene sine anbefalingar. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/