Digitale medier etter døden

25.01.2020

HVA SKJER MED DE DIGITALE SPORENE NÅR VI DØR
Av: Yvonne Ringnes Nilsen (yvonne.ringnes.nilsen@klikk.no)

Vi etterlater oss mange spor på internett i løpet av et liv. Men hva skjer med de digitale sporene du legger fra deg på internett når du dør? Fenomenet kalles digitalt dødsbo og kan by på utfordringer for de etterlatte.

Klikk.no har undersøkt nærmere hva som skjer med Facebook-konto, Twitter-konto, Youtube-konto, skatteopplysninger, blogg, nettbank, bilder og annen digital informasjon når en person dør.

DIGITALE DØDSBO

Norsk senter for informasjonssletting (slettmeg.no) er en nettside som gir råd og veiledning til de som ønsker å få slettet personopplysninger på internett.Nettsiden kan også være behjelpelig ved et dødsfall.
- Vi har valgt å kalle dette for «digitale dødsbo» ettersom det inneholder mange elementer og informasjon som pårørendes familie ønsker å hente ut eller slette. Noen eksempler kan være personlige minner i form av bilder på Facebook, blogginnlegg eller personlige tekster. Dette er ting som kan være hyggelig å ta vare på for å minnes den avdøde, forteller Christian Meyer, seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring.

KOMMER LANGT MED DØDSSATTESTDet kan være utfordrende for pårørende å vite hvordan de skal forholde seg til økonomiske verdier i form av penger som er lagret i nettbanker, eller spillpremier og bestilte reiser, som pårørende vil tilbakeføre til familien. Slettmeg.no gir råd og veiledning i forbindelse med slike utfordringer.

- Alle andre kontoer bør avsluttes på riktig måte for å hindre at personlig informasjon og opplysninger blir liggende igjen, råder seniorrådgiveren, men han utelukker ikke at dette kan by på utfordringer. Meyers beste råd for å finne så mye digital informasjon som mulig er rett og slett å gå på google og søke.
- Finn ut hvem som eier sidene som sitter på informasjonen og kontakt dem. Man vil komme langt med en dødsattest og dokumenter som viser at man er arvtager eller representant for avdøde.

ET HAV AV NETTSIDER- Vi snakker om to ting som vi regner som hovedutfordringer i forbindelse med slike saker. Det første er at det ofte er vanskelige rutiner på det utall av konti eller nettsider hvor avdøde var registrert. Hver av nettsidene hvor disse kontoene er registrert må kontaktes direkte, og hver nettside har forskjellige rutiner for hvordan pårørende skal gå frem for å få gjort noe med dem, sier Meyer.

Den andre utfordringen er at digitale dødsbo ofte er lite oversiktlige.
- Gjennom et langt liv vil de fleste registrere seg på flere nettsider enn man selv klarer å huske. Det vil gjøre det nesten umulig for familien å spore opp. Tenk deg bare hvilket hav av internettbutikker som finnes der ute hvor man har måttet registrere seg med navn og adresse, brukernavn og passord. I tillegg kommer også datingsider, spillsider og bildedatabaser, sier seniorrådgiveren.

HVA SKJER MED NETTBANKEN?

En av de første man kanskje kontakter ved et dødsfall er avdødes bank. For hva skjer egentlig med nettbanken?
- Ved et dødsfall er nettbanken sperret inntil det foreligger en skifteattest. Hvordan bankene forholder seg ved dødsfall er regulert gjennom lovverket, sier Aud-Helen Rasmussen som er informasjonssjef i DnB.
- Kan den som er fullmektig i et dødsbo få tilgang til den avdødes nettbank?
- Nei, det skal ikke gis tilgang til den avdødes konti via egen nettbank. Banken har taushetsplikt om avdødes kundeforhold, og av hensyn til avdødes privatliv, skal det vernes om transaksjonsopplysninger som viser avdødes disposisjoner i levende live. Det eneste unntaket til å kunne disponere avdødes konti via egen nettbank er i de tilfellene hvor fullmektig hadde denne tilgangen mens avdøde var i live, sier Rasmussen.

DETTE GJØR SKATTEDIREKTORATET

- Det som i folkeregisteret er registrert om en person på det tidspunktet dødsfallet finner sted, blir stående i registeret som historiske opplysninger, forteller Anne Kirkhusmo som er senior kommunikasjonsrådgiver i Skattedirektoratet.

Hun forteller videre at etter 25 år eller det tidspunkt Riksarkivet bestemmer, blir opplysningene overført arkivverket og tatt vare på der.

- Når det gjelder den offentlige nettportalen Altinn, så sperrer Altinn tilgangen til døde personers innlogging etter oppdatering av data fra Folkeregisteret. Selve profilen blir imidlertid ikke slettet, da det kan være delegerte rettigheter som skal gjelde en stund etter at en person er død.

- Hvor lenge vil en avdøds skatteopplysninger dukke opp i skattelistene?
- Skattelisten skal ikke inneholde opplysninger om avdøde personer. Dette innebærer at personer som er døde før skattelistene produseres, ikke tas med på skattelistene som tilgjengeliggjøres hver høst. Dette gjelder både for listene som gjøres tilgjengelig på skatteetaten.no og for listene som utleveres til pressen, forklarer kommunikasjonsrådgiveren. Skattelistene oppdateres tre ganger i løpet av året. Avdøde personer fjernes da fra de oppdaterte listene.

GLEM FACEBOOK-TILGANG

Du trodde kanskje at å legge ved en dødsattest var nok for å få tilgang til en avdød persons Facebook-konto? Da må du tro om igjen. Facebook vil aldri komme til å gi deg tilgang til noen av deres medlemmers kontoer. - Av hensyn til den avdøde brukerens personvern kan vi ikke oppgi brukerkontoens innloggingsinformasjon til noen, melder Facebook.

HEDRES PÅ FACEBOOK

Det populære sosiale nettverket har som policy å hedre alle brukerkontoer til avdøde brukere på nettstedet.

Når en brukerkonto hedres, kan bare bekreftede venner se profilen eller finne den i søk. På den hedrede siden kan venner og familie av den avdøde publisere innlegg for å hedre personen.

Når brukerkontoen blir hedret, har ingen tilgang til eller kan endre kontoen, men bekreftede nære familiemedlemmer kan be Facebook om å fjerne kontoen til en person som er død.

Dette vil fjerne profilen fullstendig, og alt tilhørende innhold fra Facebook, slik at ingen kan se det. For å kunne gjøre dette må Facebook se enten avdødes fødselsattest, dødsattest eller autorisasjonsbevis på at du er den rettmessige representanten for avdøde. Med dette forsvinner alle bildetagger av avdøde, personens innlegg på andres sider samt kommentarer.

SISTE TWEET

Foruten Facebook er det mange som har en konto på det sosiale nettverket Twitter. Du kan få hjelp til å fjerne en persons Twitterkonto ved å kontakte hjelpesenteret - men du bør også her ha klart både døsdattest, autorisasjonsbevis med mer. På denne siden kan du lese mer om hva du må gi av opplysninger for å stenge den avdødes Twitter-konto.

STENGE BLOGGEN

Er avdøde en ivrig blogger? Å stenge bloggen er vanligvis null problem dersom man tar kontakt med de som driver nettsiden. Mange etterlatte ønsker i tillegg hjelp til å kopiere innhold fra bloggen.

- Vi har ingen fast rutine ved dødsfall, men behandler hver sak individuelt, forteller Toril Gyldenskau som er community manager hos blogg.no.

Noen ønsker å få bloggen slettet så snart som mulig, mens andre ønsker at den skal stå åpen en stund, slik at venner og bloggvenner kan legge igjen en siste hilsen i kommentarfeltet.

Andre igjen ønsker en kopi av bloggen for å bevare den for ettertiden.

- Det hender også at etterlatte ber om hjelp til å kontakte en eller flere spesielt gode bloggvenner av avdøde, for å gi vedkommende muligheten til å delta i begravelsen, takke dem personlig for støtte, eller lignende. I slike tilfeller videresender vi gjerne en e-post til disse, forteller Gyldenskau.

YOUTUBE OG GOOGLE-KONTO

Youtube.com er en nettside hvor folk deler alle slags videoer med hverandre, men for å være med å bidra her må man ha en konto.

Hvis YouTube-kontoen ble opprettet 6. mai 2009 eller senere, ble den automatisk koblet til en Google-konto.

Dersom Google-kontoen slettes, så slettes også alle kommentarer, abonnementer og videoer man har lagt ut på Youtube - men det kan ta noe tid. Mer om hvordan du sletter Youtube-konto finner du her.

Merk deg at det kan være en utfordring å komme i dialog med Google. På sine nettsider skriver de at brukerens integritet er svært viktig for dem og at den fortsetter å gjelde etter at man er død. Med andre ord er det ikke slik at noen andre kan få automatisk tilgang til en død persons g-mail.

Det gjøres riktignok i enkelte tilfeller, men er en omfattende prosess, og det er ikke sikkert det resulterer i tilgang. Du kan lese mer om hva Google skriver om dødsfall og tilgang til mail på deres supportsider.