Om å ta hensyn til gravfølge

23.03.2021

Mange gravferdsbyrå opplever oftare at trafikantane, om det er dei mjuke eller dei harde, ikkje tek omsyn til ein gravferdsbil med fylgje. Mange gonger har det ført til skremmande og farlege situasjonar. Men sjølv om mange har gløymt å syne resekt for gravfylgje etter vegen, er det enno nokon bilistar eller gåande som stoppar opp, ja til og med tek av seg luva i respekt. I §10.3 i forskrift om kjørende og gående trafikk står det å lesa fylgjande: Trafikant må ikke hindre eller forstyrre gående i gruppe under tilsyn av leder, prosesjon, begravelsesfølge, militær kjøretøykolonne eller sivilforsvarskolonne.

Adresseavisa i Trondheim hadde ei sak på dette i september 2012. Den kan du lesa her: https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article6345849.ece