I høve eit dødsfall er det mange skjema som skal fyllast ut og sendast til ulike instansar. Dette er ting som me i Valdres Gravferdsbyrå gjerne hjelper deg med. Om du vil gjera det sjølv, finn du ein del skjema her.