Ei tradisjonell annonse der ein ramsar opp slektstilknytningen til avdøde.

Dersom avdøde ikkje hadde nære slektningar, eller ein ikkje ynskjer å ramse opp slektstilknytninga, er det mange som brukar denne formulseringa her på toppen av annonsen.

Nokon vil ha ei todelt annonse. Gjerne der det finst ein noverande familie, og ein eks-familie.