Blomar

Valdres Gravferdsbyrå samarbeider med Hageland på Leira, og leverer binderi til gravferder i heile Valdres. Blomar kan bestillast på telefon: 61 36 03 00, på e-post: post@valdresgravferd.no, eller ved å klikke denne linken

Årstida er ofte med på å bestemme kva for blomar som er å få tak i. Om du finn ein krans eller eit hjarte du ynskjer å bestille, kan det hende at nokon av blomane eller fargane ikkje er å få tak i på det tidspunktet. Då vil blomsterbindarane bruke liknande blomar og fargar, slik at uttrykket til kransen eller hjarta blir det sama.