Kyrkjegardsvedtekter i Valdres

25.01.2020

Kvar kommune i Valdres har sine eigne kyrkjegardsvedtekter for kyrkjegardana. Her kan du klikke deg inn på kvar og ein kommune for å lesa.