Her fylgjer ei liste med salmar og songar som høver seg til både bisetjing og gravferd. Er du usikker på melodien til ein av salmane, kan du trykke på knappen "Musikk". Då kjem du til ei ny side med ein musikkavspelar. Vél så "Salme". Der får du eit utdrag av 90 av dei mest vanlege salmane. Du kan også laste ned ei PDF-fil med salmane som er på oversikta under her.

489 Blott en dag
819 Bred dina vida vingar
822 Dagsens auga sloknar ut
197 Deg være ære
48 Deilig er jorden
631 Det er makt i de foldede hender
869 Eg har høyrt om ein stad i det høge
882 Eg veit i himmerik ei borg
817 Fager kveldsol smiler
551 Fred til bot for bittert savn
867 Gud, når du til oppbrudd kaller
734 Guds kjærleik er som stranda
355 Han tek ikkje glansen av livet
278 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
146 Hjemme i himlen
409 I dine hender, Fader blid
883 I himmelen, i himmelen
324 Ikke en spurv til jorden
488 Ingen er så trygg i fare
895 Ja, engang mine øyne skal se kongen i hans prakt
893 Jeg er en seiler på livets hav
832 Blå salme/Jeg synger meg en blå, blå salme
492 Ein fin liten blome
494 Jeg er i Herrens hender
731 Jeg folder mine hender små 
400 Jeg råde vil alle i ungdommens dager
887 Jeg vet meg en søvn i Jesu navn
422 Jesus, det eneste
158 Jesus, din søte forening å smake 

651 Kjærlighet fra Gud
858 Lei, milde ljos
319 Lær meg å kjenne dine veie
419 Med Jesus vil eg fara
240 Måne og sol
86 Navnet Jesus blekner aldri
471 Nærmere deg, min Gud
872 Nå er livet gjemt hos Gud
884 Når mitt øye, trett av møye
818 O bli hos meg
284 O store Gud
812 Se, solens skjønne lys og prakt
466 Sorgen og gleden de vandrer tilhope
414 Så ta da mine hender
375 Å, at jeg kunne min Jesus prise
199 Å salige stund uten like
861 Å ta med verden rett farvel
666 Å leva, det er å elska
684 Å, tenk når engang samles skal 
-------- 
Där rosor aldrig dör
De nære ting
Gje meg handa di, ven